آخرین خبر/ نامه هایت در صندوق پستی من
کبوتران خانگی اند
بی تاب خفتن در دست هایم
یاس هایی سفیدند
به خاطر سفیدی یاس ها از تو ممنونم
می پرسی با نبودنت چه کرده ام؟
نبودنت!؟
تو در من بودی
با چمدانت در پیاده روهای ذهنم راه رفته‏ ای
ویزای تو پیش من است
 و بلیت سفرت
ممنوع الخروجی
از مرزهای قلبم
ممنوع الخروجی
از سرزمین احساسم
نامه هایت کوهی از یاقوت است
در صندوق پستی ام
میدان ها و قهوه خانه های بیروت
بندرها ، هتل ها و کشتی هایش
همه و همه در چشم های تو جا دارند
چشم که ببندی
بیروت گم می شود

شاعر سوری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar