آخرین خبر/ دیگر ز ساز بیخودی ما صدا مجوی
آوازی از گسستن تار خودیم ما
روی سیاه خویش، ز خود هم نهفته‌ایم
شمع خموش کلبه تار خودیم ما
در کار ماست ناله و ما در هوای او
پروانه چراغ مزار خودیم ما
غالب چو شخص و عکس در آیینه خیال
با خویشتن یکی و دچار خودیم ما

غالب دهلوی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar