آخرین خبر/ راینر سیگارش را انداخت و گفت:
جاستین عاشق من که نشدی، نه؟!

جاستین جواب داد:
چقدر مردها خودخواه‌اند!
متاسفم که ناراحت می‌شوی، اما نه.

بعد انگار می‌خواست نامهربانی حرفش را محو کند، دست راینر را گرفت و فشرد و ادامه داد:
چیزی بهتر از آن!

راینر گفت:
چه چیزی از عشق بهتر است؟

- : من فکر می‌کنم هر چیزی، هرگز خیال ندارم به عشق نیاز پیدا کنم.

- : شاید هم حق با تو باشد جاستین،
ولی نگفتی چه چیزی از عشق خیلی بهتر است؟

- : پیدا کردن یک دوست ...

‏پرنده خارزار
کالین مک‌کالو 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar