آخرین خبر/ آدم که عاشق باشد به عکس دیگری نگاه نمی‌کند، فرصتی به دیگران نمی‌دهد، همه چیز دارد، فقط نفس کم می‌آورد، دلش می‌خواهد دورش را خالی کنند هوا بیاید. دلش از روزگار سر می‌رود، آدم عاشق هوا کم دارد. آدم عاشق نِی می‌شود، خالی از خودش، به سوی او قد می‌کشد، تا تمامی نورش را به درونش بیاورد، تمامی هواش را نفس بکشد؛ بندازند هر بند نِی، یک آه نقش می‌بندد، هر سال یک آه، یا هر نفس یک بند؟

نام تمام مردگان یحیاست 
 عباس معروفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar