آخرین خبر/ کارهایی را که نباید در زندگی بکنی، بنویس. 
به بیان دیگر، تصمیم‌های حساب شده‌ای بگیر تا برخی چیزها را کلا نادیده بگیری و وقتی شرایطش پیش آمد، طبق لیستِ نبایدهایت رفتار کن. یک‌ بار خوب فکر کن و تصمیمت را بگیر که سراغ چه چیزهایی،حتی اگر فرصتش بود، نروی. بیشتر درها ارزش وارد شدن ندارند، حتی اگر به نظر برسد چرخاندن دسته‌ی در بسیار ساده است. 

هنر شفاف اندیشیدن 
رولف دوبلی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar