آخرین خبر/ تصور کنید وقتی روزتان را با مقاومت کردن در برابر بیدار شدن شروع کنید، چه انرژی منفی‌ای شما را احاطه خواهد کرد .
وقتی به صدای زنگ ساعت این‌گونه پاسخ می‌دهید، که «نه وقت بیدار شدن شده. نه نمیخواهم بیدار شوم» مانند این است که به خودتان بگویید(من نمی‌خواهم زندگی کنم، حداقل نه یک زندگی رویایی)

صبح جادویی
هال الرود

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar