آخرین خبر/ چرا ازدواج نکردی؟
پیش نیامد..
اول ها فکر می کردم کارهای مهم تری باید بکنم. بعد فکر کردم باید با زنی در مسایل مثلا خیلی مهم تفاهم داشته باشم. 
دیر فهمیدم که تفاهمی مهم تر از این نیست که مثلا دیوار را چه رنگی کنیم و اسباب خانه را چه جوری بچینیم و تابلوها را کجا بکوبیم و شام و ناهار چی درست کنیم و سر همه اینها با هم بخندیم...

عادت می‌کنیم 
زویا پیرزاد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar