آخرین خبر/ ما به آدم‌هایی محتاج هستیم که خود را مدیون زندگانی بدانند نه طلبکار آن.

به آدم‌هایی محتاج هستیم که به زندگانی عشق داشته باشند نه کینه.

به آدم‌هایی محتاج هستیم که به آینده بچه هایشان فکر کنند نه به گذشته پدرهایشان.

ما از فرومایگی ها استقبال نباید بکنیم، بلکه می‌خواهیم اول چنین روحیه های بیماری را در هم بشکنیم.

کلیدر 
محمود دولت آبادی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar