آخرین خبر/اگر چیزی خوب پیش نمی‌رود 
فقط دو توضیح برای آن وجود دارد:
یا مقاومت شما آزموده می‌شود یا باید جهت خویش را تغییر دهید.

  کیمیاگر
  پائولو کوئلیوبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar