آخرین خبر/ انسان دریک جا نمى ماند. زندگى می کند، مى رود، به پیش رانده مى شود، باید، باید پیش رفت! این زیانى به عشق نمى رساند. عشق را انسان با خودش میبرد. ولى عشق هم نباید بخواهد که ما را واپس نگه دارد.

از کتاب جان شیفته 
رومن رولان 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar