آخرین خبر/ روایت شاعر آیینی در «ایران امروز» از ماجرای دستگیری که به وصال انجامید.

شاه پناهم بده خسته ی راه آمدم…
آه… نگاهم مکن؛ غرقِ گناه آمدم
راهِ خراسان چنین ماه خراسان چنان؛ شاهِ خراسان ببین بهرِ پناه آمدم
شاه خراسانی ام؛ رستم دستانی ام… دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم
شاه پناهم بده خسته ی راه آمدم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar