آخرین خبر/ اگر با فردی ملاقات داشتید که در خود نسبت به او کشش عاطفیِ بالایی احساس کردید، در مقیاس ۰ تا ۱۰ مقدارِ این کشش عاطفی را برآورد کنید. اگر ارزیابی‌تان درمورد این فرد ۹ یا ۱۰ بود، «برای مراوده‌داشتن با این فرد تجدیدنظر کنید». گهگاهی، چنین رابطه‌هایی بعد از مشقت‌های فراوان به سرانجام می‌رسند. اما اغلبِ اوقات کشش عاطفی شدیدی که احساس می‌کنید، بیش‌تر به‌خاطر تله‌ای است که این کشش‌ها در شما فعال می‌کنند، و نه ویژگی‌های مثبتی که موجب دوام رابطه می‌شوند.

زندگی خود را دوباره بیافرینید 
جفری یانگ و جنت کلوسکو

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar