آخرین خبر/ سنت بد کز شه اول بزاد
این شه دیگر قدم بر وی نهاد

هر که او بنهاد ناخوش سنتی
سوی او نفرین رود هر ساعتی

نیکوان رفتند و سنتها بماند
وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند

تا قیامت هرکه جنس آن بدان
در وجود آید بود رویش بدان

رگ رگست این آب شیرین و آب شور
در خلایق می‌رود تا نفخ صور

دفتر اول مثنوی

برگرفته از dr.sogolmashayekhi

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar