k ١.٢
٠
http://akhr.ir5658523

آخرین خبر/ مراحل فعال‌سازی لانچ کنترل کوروت جدید به این شرح است:

قرار دادن گیربکس در حالت درایو و انتخاب حالت Track
دو بار فشار دادن دکمه‌ی ESC Off
مشاهده‌ی منوی مدیریت کشش پرفورمنس در پشت آمپرها
انتخاب یکی از 5 حالت خیس، خشک، اسپورت 1، اسپورت 2 و مسابقه
لانچ کنترل با تمامی حالت‌های یاد شده کار می‌کند
فشار دادن پدال ترمز با پای چپ و فشار دادن پدال گاز با پای راست
برداشتن پا از روی پدال ترمز در زمان رسیدن دور پیشرانه به 3500

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید