تسنيم/ در ديدار رييس و دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي خودرو کشور با وزير صنعت، معدن و تجارت، ويرايش ۲۴ گزارش وضعيت قطعه سازان کشور و مهم ترين مشکلات موجود در اين صنعت ارائه و راه هاي عبور از اين موانع مورد بررسي قرار گرفت.

پس از ديدارهاي متعدد نمايندگاني از هيات مديره انجمن با مديران دو خودروساز بزرگ کشور و در ادامه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ديروز رييس و دبير انجمن در ديدار با عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارش به روز شده اي از وضعيت صنعت خودرو و قطعه سازي کشور را مطرح کرده و با ارائه راهکارهاي پيشنهادي، خواستار تلاش بيشتر دولت براي رفع موانع توليد در اين صنعت استراتژيک شدند.
در اين ديدار وزير صمت تاکيد کرد که تصدي گري دولت در صنعت خودرو بايد کاهش پيدا کند و پيشنهاد داد که قطعه سازان در فرآيند خصوصي سازي خودروسازان شرکت کرده و با توجه به توانمندي، آگاهي و اهليتي که از خود نشان داده اند، در مالکيت و مديريت اين صنايع بزرگ مشارکت کنند.

رئيس و دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازي کشور نيز در اين ديدار، تصدي گري دولتي و قيمت گذاري دستوري خودرو و در نتيجه قطعات آن، دو عامل اصلي نابساماني در اين صنعت دانستند که وزير صمت نيز با اين موضوع موافق بود.

همچنين در جلسه مشترک رئيس و دبير انجمن همگن قطعه سازي کشور با وزير صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازي کشور به عنوان معتبرترين مرجع آماري صنعت خودرو، براساس اطلاعات و گزارش هايي که در دست دارد، با همکاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و وزارت صمت، طرح نجات صنعت خودرو ايران را آماده و به دولت جديد ارائه کند تا با تلاش مشترک قطعه سازان و خودروسازان کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات اين صنعت پيشران در دولت جديد حل شود يا دست کم، به حداقل برسد.

علاوه بر اين موضوعات، وزير صمت و رئيس سازمان گسترش تاکيد کردند که انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور، فهرستي از قطعاتي که امکان ساخت داخل دارند را ارائه کنند تا از واردات آنها جلوگيري شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar