خودروکار/ بهترين زمان براي بنزين زدن صبح زود است چرا که حرارت زمين هنوز در پايين ترين حد قرار دارد.

به خاطر داشته باشيد که در تمام پمپ بنزين ها مخزن سوخت در زير زمين قرار دارد. هرچه زمين سردتر باشد، بنزين غليظ تر و متراکم تر است. وقتي هوا گرم مي شود، بنزين منبسط مي شود، بنابراين خريد بنزين در بعد از ظهر و حتي شب که هنوز هوا کاملاً سرد نشده و بر بنزين اثر نگذاشته، سبب مي شود که يک ليتر شما واقعاً يک ليتر نباشد.

وقتي مشغول بنزين زدن هستيد، دستگيره را تا آخر فشار ندهيد. اگر نگاه کنيد مي بينيد داراي سه درجه کُند، متوسط و تند است. در حالت کُند ميزان تبخير را که در اثر پمپ شدن بنزين حاصل مي شود به حداقل مي رسانيد. همه شلنگ ها داراي محل بازگشت بخار هستند. اگر سريع بنزين بزنيد، مايع ديگري که وارد مخزن بنزين شما شده بخار مي شود. اين بخار مکيده شده وارد مخزن زيرزميني مي شود به طوري که وقتي شما بنزين مي زنيد، در واقع به آن ميزان که دستگاه نشان مي دهد بنزين نزده ايد.

يکي از مهم ترين نکات براي بنزين زدن اين است که وقتي باک اتومبيل نصفه است بنزين بزنيد. دليل آن اين است که هرچه بنزين بيشتري داخل باک باشد، هواي کمتري فضاي خالي آن را اشغال مي کند. بنزين به مراتب سريع تر از آنچه که تصور مي کنيد تبخير مي شود. مخازن ذخيره بنزين داراي سقف داخلي شناور هستند. اين سقف به عنوان نقطه صفر بين بنزين و جو عمل مي کند تا تبخير را به حداقل برساند.

نکته ديگري که بايد يادآوري کرد اين است که اگر تانکر بنزين در حال تخليه به مخزن پمپ بنزين باشد و شما هم در جايگاه سوخت باشيد، در آن موقع بنزين نزنيد. به احتمال زياد بنزيني که تخليه شده سبب مي شود بنزين داخل مخزن به هم بخورد و آنچه از آشغال و آلودگي که معمولاً ته نشين مي شود، بالا بيايد و قسمتي از آن نصيب اتومبيل شما شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar