آخرين خبر/ منصور ضابطيان با انتشار اين عکس نوشت: از امشب با مرد قصه ها و حکايت ها در راديو شب، ساعت ١٠شبکه تلويزيونى شما. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد