آخرین خبر/ سیدمهدی صدرالساداتی با انتشار این عکس نوشت: سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. عکس زیر، عباس عاملی فرزند لندن نشین وی است...
🔸عده ای از دانشجویان و پژوهشگران انقلابی با ارسال نامه ای به این شورا این انتخاب را هم غلط دانسته اند. بخشی از دلایل آنها برای این انتصاب نادرست به اختصار:
1️⃣ آقای عاملی صلاحیت تصدی منصب تصمیم گیری برای آموزش عالی کشور را ندارد. بسیاری از فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان مربوط به #ترجمه های دانشجویان وی است که به نام خود منتشر کرده و برای خود #رزومه_سازی کرده است. در برخی موارد حتی #سرقت_علمی هم از ایشان دیده شده.
2️⃣ برخی از پروژه های تالیفی آقای عاملی کتاب سازی و جمع آوری ویکی پدیایی است و فاقد ارزش علمی است
3️⃣ آقای عاملی شناختی از وضعیت استعمار علمی ندارد. برای مثال می توان به اعطای بورسیه «#آراسموس» در سالهای ۸۷-۹۰ که برنامهای فرهنگی و آموزشی در اتحادیهٔ اروپا و مختص کشورهای خاورمیانه (و بهصورت خاص ایران، عراق و یمن) و تحت نظارت کمیسیون فرهنگی ناتو (بامحوریّت کشور هلند) است اشاره کرد. 🔸یا اقدام به فرستادن دانشجو به آمریکا جهت تدریس زبان فارسی که بعدها مشخص شد پروژه سیا بوده است. 🔹یا میزبانی از آلن گودمن جاسوس سابقه دار سیا در ایران به بهانه بازدید علمی و پیگیری طرح آموزش عالی ایران
4️⃣ فرزندان عاملی سالهاست #انگلیس زندگی می کنند و دارای گذرنامه انگلیسی هستند و خودش هم دارای گذرنامه انگلیسی است و در انگلیس خانه و زندگی دارد
5️⃣ استفاده از موقعیت رهبری برای مطامع شخصی: رونمایی از کتاب «استثناگرایی آمریکایی، اروپا مرکزی و دیگری‌سازی مسلمانان» خود تحت #نامه_رهبر_انقلاب به جوانان آمریکای شمالی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید