آخرين خبر/ محسن کيايي با انتشار اين عکس نوشت: دختر که باشي زود ميرنجي، زود ميبخشي، زود مي گريي، زود ميخندي، تو مامور احساس روي زمين هستي، بي تو و بازي گوشيهايت جهان مي‌ميرد دختر جان‌. ۷ ارديبهشت، باورم نميشه يک سال شد، بابا جون تولدت مبارک، عکس عمو ميلادش. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد