آخرین خبر/ ادموند بزیک با انتشار این عکس نوشت: تولدت مبارک رفیق غزال تیز پای آسیا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید