آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:
احوال #دل کدورت #آیینه میداند وآن برگ را که #بهار نآمده#دست #خزان ربود! #سالها #سفر#پاییز🍁
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید