آخرین خبر/ نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت:
با لاله جان رفیق روزهاى سخت 🌺🌺🌺
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید