آخرین خبر/ متین ستوده با انتشار این عکس نوشت:
جهان، به یک شب می ماند
هرکس باید خود،
چراغ خود را بیفروزد. 🕴ماکسیم گورکی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید