منظوم/ لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد... 'کاریکلماتور از پرویز شاپور'

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید