آخرین خبر/ ویدا جوان و همسرش ایلا تهرانی در جشنواره فیلم شهر.
عکس: شهاب اسدیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید