آخرین خبر/ دختر رامبد جوان و نگار جواهریان به دنیا آمد.
رامبد جوان و نگار جواهریان صاحب دختری به نام نوردخت شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید