آخرین خبر/ المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشت:
«بخند ، نذار آدمها حال قشنگت رو هم بزنن»
خوب باشید 🌹
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید