آخرین خبر/ سیروان خسروی با انتشار این عکس نوشت: کنسرت تهران ٢٢ و ٢٣ مرداد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید