منظوم/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: شهریور ۱۳۹۵ شیر های خان باباسلطنه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید