آخرین خبر/ پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت: دوست دارم درخت باشم
درخت که باشم
پرنده خواهم زایید و
پرواز
درخت که باشم
سایه ای خواهم داشت
و چه بسا؛ میوه ای
و دستکم
مدادی در دست کودکی که با آن
خانه ای بسازد
با پنجره های دلگشا
و حیاطی درندشت
و هیمه ای
در شومینه ای
که زمستان را بسوزاند
به پای بهار...
#سهراب_مهدی_پور


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید