آخرین خبر/ علی افشار با انتشار این عکس نوشت: اون روزها که با کسی شوخی نداشتیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید