آخرین خبر/ سمیرا حسن پور با انتشار این عکس نوشت:
غروب یکی از چند روز جا مانده از شهریور که بوی پاییز را با خود می اورد...🍁
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید