آخرین خبر/ نیکا فرقانی اصل این عکس را منتشر کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید