آخرین خبر/ مرتضی غرقی با انتشار این عکس نوشت:
گفتگو با معاون دبیر کل اسبق #سازمان ملل در #برنامه بدون مرز #:سرگئی کیتزه معتقد است رفتار جاه طلبانه امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بن بست کشانده و اکنون امریکا به بزرگترین مشکل جامعه بین المللی مبدل شده است .
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید