آخرین خبر/ هانیه غلامی با انتشار این عکس نوشت:
بیچاره تر از عاشق بی صبر کجاست
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید