آخرین خبر/ امیرمهدی ژوله با انتشار این عکس نوشت: شما هم بازی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر