آخرین خبر/ لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: پشت صحنه عالى
گروه حرفه ایى و بى نظیر سریال مانکنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید