آخرین خبر/ امیرمحسن مرادیان با انتشار این عکس نوشت: به نیت همه شما که پیام گذاشته بودید قدم برداشتیم انشالله سال دیگه قسمت همتون بشه. کاروان ۸ نفرمونما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید