آخرین خبر/ علیرضا عصار با انتشار این عکس نوشت:
فتواى تاک چیست اگر در
حیاط شیخ
انگورهایش همه شاهانه
میشود
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر