آخرین خبر/ الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: سحرخیزی همیشه کامروایی نیست!
گاهی فهمیدن خبری
چنان جانت را مچاله می‌کند که توان دیدن طلوع و آغاز روز را نخواهی داشت....
آقای اوجی عزیز دهانم قفل شد از این خبر ، و چه بگویم از خاطرات شما..؟
همیشه شما را با همین لبخند که از سال ۷۱ در دانشگاه تهران به صورت‌تان دیدم، به خاطر خواهم سپرد.... .
فلور عزیز و فریال قشنگم.... هر کلمه کوچک است برای تسلی این غم... صبوری براتون آرزو می‌کنم.....
خانواده‌ی هنر و تلویزیون یکی از بهترین‌ و حرفه‌ای ترین تهیه‌کننده‌های خود را از دست داد....
پنج صبح شنبه ۱۸ آبان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی