٩٩٨
٣

آخرین خبر/ واکنش فراستی به آرزوی برخی‌ها برای حذف میز نقد برنامه «هفت» را در این ویدئو ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید