آخرین خبر/ فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت: حقیقت اینست که همه روزی به خانه بر میگردیم.. اما افسوس که چه زود مرد نیکو و خوشنام سینما از کنار ما رفت... پروازشان بلند و مأمنشان آغوش امن خداوند
تسلیت به جامعه هنری و خانواده عزیز ایشان بانو


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی