آخرین خبر/ مهدی پاکدل با انتشار این عکس نوشت: یقین داریم مد میتواند امید و زیبایی را از پس هر انزوایی به خانه ها بیاورد. از آینده ایی برای ما بگوید که انسانها [در کنار یکدیگر ] بی وقفه، میخندند و زندگی میکنند

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید