آخرین خبر/ پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: بی تابی « آیین» برای درآوردن دندان.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید