آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت:
زیباترین حرفت را بگو ‬شکنجه‌ی پنهانِ سکوتت را آشکاره کن‪‬و هراس مدار از آن که بگویند‪‬ترانه‌یی بیهوده می‌خوانید‪‬چرا که ترانه‌ی ما‪‬ترانه‌ی بیهودگی نیست‪‬چرا که عشق‪‬حرفی بیهوده نیست‪.‬حتا بگذار آفتاب نیز بر نیاید‪‬به خاطرِ فردای ما اگر‪ ‬بر ماش منتی ست؛چرا که عشق خود فرداست خود همیشه است
#شاملو


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید