آخرین خبر/ نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت: #محمد_ابراهیم_همت نقشی که دوست دارم بازی کنم