آخرین خبر/ شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت: عکس از پایین به بالا :
بچه خواهرم،بچه خودم، بچه برادرم.
قربونش برم خدا یه نوه دختر هم به این خونواده نداده ،جای کشتی گرفتن بشینه دلبری کنه برامون