ستاره ها/ خداحافظی همسر تایلندی یوسف تیموری و فرزندخوانده‌اش به زبان فارسی قبل از جدایی و ترک ایران.