آخرین خبر/ امیر غفارمنش با انتشار این عکس نوشت: گویی دوست ندارم باور کنم
بزرگ شدنت و مرد شدنت را
ولی چاره‌ای نیست و این مسیر ادامه دارد
پسر هنرمندم تولدت مبارک