آخرین خبر/ عکس علی مشهدی با داریوش سلیمی و عباس جمشیدی‌فر.